Badania kierowców i kandydatów na kierowców


Do uzyskania prawa jazdy każdej kategorii koniczne jest posiadanie orzeczenia od lekarza uprawnionego o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W zależności od kategorii prawa jazdy, do otrzymania orzeczenia lekarskiego konieczne jest przeprowadzenie pewnych badań dodatkowych. Zakres tych badań szczegółowo określają przepisy. Ośrodek pozostawia osobie szkolonej dowolność w wyborze usługi lekarskiej w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.