Badania kierowców i kandydatów na kierowców


Do uzyskania prawa jazdy każdej kategorii koniczne jest posiadanie orzeczenia od lekarza uprawnionego o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W zależności od kategorii prawa jazdy, do otrzymania orzeczenia lekarskiego konieczne jest przeprowadzenie pewnych badań dodatkowych. Zakres tych badań szczegółowo określają przepisy. W AUTOMOTOKLUB Sp. z o.o. w Lublińcu badania lekarskie przeprowadza lek. med. Mirosław Duda.

Gabinet Lekarski, DENTAL MEDICAL CENTER, Lubliniec, ul. Wieniawskiego 6B
rejestracja nr tel. 34/3562834
poniedziałek od godz. 15.oo


Gabinet Lekarski, Pawonków, ul. Skrzydłowicka 12
lek.med. Mirosław Duda, tel. 515195788