Egzamin praktyczny

Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. A i A1?

Najważniejszą częścią egzaminu na prawo jazdy są zawsze zadania praktyczne.
Warto znać je wcześniej i mieć je na uwadze, gdy uczymy się jeździć.

Plac manewrowy

Pierwszym zadaniem na placu jest sprawdzenie stanu technicznego motocykla. Egzaminowany musi sprawdzić 2 wylosowane elementy z następujących:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu hamulcowego
 • działanie sygnału dźwiękowego
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania STOP
 • działanie świateł kierunkowskazów

Następnie kandydat sprawdza jeszcze stan łańcucha oraz zdejmuje maszynę z podpórki i przemieszcza ją na odległość 5 metrów bez użycia silnika, po czym stawia ją z powrotem na podpórce. Gdy to nastąpi, należy przygotować się do jazdy – założyć kask i kamizelkę z literą „L”, zająć miejsce na siedzeniu motocykla i włączyć niezbędne światła.
Kolejne zadanie to ruszenie z miejsca do przodu na wzniesieniu, znane osobom posiadającym już prawo jazdy kat. B. W tym przypadku egzaminowany najeżdża na wzniesienie, zatrzymuje się używając hamulca, a następnie rusza do przodu zwalniając go. Przy ruszaniu silnik nie powinien zgasnąć, a motocykl nie powinien cofnąć się więcej niż 20 cm.
Ostatnim etapem na placu manewrowym jest slalom i ósemka. Zdający musi dwukrotnie przejechać pomiędzy pięcioma pachołkami i pięciokrotnie po łukach w kształcie cyfry 8 bez podpierania się nogami, najeżdżania na linię czy potrącania pachołków. Niezbędnym elementem tego zadania jest również upewnienie się o możliwości skrętu.

Jazda w ruchu miejskim

Jazda po mieście musi trwać minimum 25 minut. W jej trakcie egzaminator siedzi w samochodzie i jedzie za początkującym motocyklistą, kontakt zaś następuje drogą radiową. W pobliżu każdego ośrodka egzaminacyjnego wyznaczona jest konkretna trasa egzaminacyjna, którą warto wcześniej przećwiczyć, jeżdżąc z instruktorem.

Zadania w ruchu miejskim:

 • wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 • jazda drogami jedno- i dwukierunkowymi, jedno- i dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych
  i niewyznaczonych pasach ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, różne dopuszczalne prędkości 
 • przejazd przez skrzyżowania: równorzędne (trzy- i czterowylotowe), oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, z sygnalizacją świetlną, z ruchem wokół wyspy, dwupoziomowe
 • przejazd przez przejścia dla pieszych
 • przejazd przez torowiska tramwajowe i kolejowe, tunel oraz obok przystanków
 • wykonywanie manewrów: wyprzedzania, omijania, wymijania przy prędkości co najmniej 50 km/h, zmiany pasa ruchu, kierunku jazdy w prawo i lewo oraz zawracania na skrzyżowaniu

W skład egzaminu praktycznego wchodzi też hamowanie, które w zależności od ośrodka może być realizowane na placu manewrowym lub w mieście. Zdający musi wykonać hamowanie z prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu oraz hamowanie awaryjne przy użyciu przedniego i tylnego hamulca.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B 

Egzaminy praktyczne dla kierowców samochodów osobowych i ciężarowych nie zmieniły się. Poza jednym wyjątkiem.

- Do tej pory, jeśli kursant oblał na placu manewrowym podjazd pod wzniesienie, mógł pojechać jeszcze na miasto, ale nawet jeśli przejechał je doskonale, egzamin i tak nie był zaliczony. Teraz takiej możliwości nie ma.
Na początku egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B komputer losuje egzaminatora, z którym odbędziemy tę część sprawdzianu. Po wywołaniu naszego nazwiska udajemy się do samochodu. Egzaminator sprawdza nasz dokument tożsamości.
Musi też upewnić się, czy egzaminowany wie na czym polega ta część egzaminu.
Wszystko rejestruje oczywiście kamera zamontowana w samochodzie.
Na początek egzaminowany musi udowodnić, czy wie, gdzie są zbiorniki płynów eksploatacyjnych i jak sprawdza się i poziomoraz jak włącza się konkretne światła i gdzie one się znajdują. Wcześniej wylosowane są dwa zadania, np. musi wskazać zbiornik jednego z płynów eksploatacyjnych, pokazać jak sprawdza się jego poziom oraz włączyć jedne ze świateł, na przykład pozycyjne, i sprawdzić, czy działają.
Potem kandydat na kierowcę musi wykonać zadania na placu manewrowym. To jazda pasem po łuku do
przodu i do tyłu. Oczywiście przed ruszeniem zajmujemy prawidłową postawę za kierownicą, ustawiamy lusterka, zapinamy pasy, uruchamiamy silnik, wrzucamy bieg, zapalamy światła mijania i zwalniamy hamulec ręczny.
A także upewniamy się, że możemy ruszyć bezpiecznie.
Do jazdy po łuku przyszły kierowca rusza i zatrzymuje się na tzw. kopertach, czyli w obrębie wytyczonych liniami prostokątów. Znajdują się one na początku i na końcu pasa, po którym porusza się egzaminowany.
Jazda ma być płynna, bez zatrzymywania się, a samochód nie może wyjechać poza linię i potrącić pachołka. Podczas jazdy tyłem egzaminowany musi co najmniej dwa razy spojrzeć do tyłu. Przed ruszeniem i w trakcie jazdy. Kierowca ma dwa podejścia do jazdy po łuku. Jednak potrącenie pachołka i przejechanie linii całym
kołem, dyskwalifikuje już po pierwszym błędzie.
Kolejny element egzaminu na placu to ruszanie pod górę. Kandydat na kierowcę musi podjechać pod wzniesienie, zatrzymać się, zaciągnąć hamulec ręczny i po chwili ruszyć pod górę.
Zadanie uznajemy jako źle wykonane, gdy samochód zgaśnie albo stoczy się o 20 cm i więcej.
Kandydata na kierowcę dyskwalifikują dwa błędy.
Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B – miasto
Jeśli egzamin na placu wypadł pomyślnie, egzaminowany jedzie na miasto. Przed wyjazdem jeszcze raz przyjmujemy prawidłową pozycję za kierownicą, ustawiamy lusterka, zapinamy pasy, uruchamiamy silnik, wrzucamy bieg, zapalamy światła mijania i zwalniamy hamulec ręczny. A także upewniamy się, że możemy ruszyć bezpiecznie. Od przekroczenia bramy WORD-u egzamin trwa około 40 minut.
Ale jest możliwość zakończenia go już po 25 minutach, kiedy kandydat na kierowcę wykona poprawnie
wszystkie założenia.
Jeżdżąc po mieście egzaminowany musi m.in.:
- poprawnie włączyć się do ruchu;
- przejechać drogami jedno i dwupasmowymi;
- zmieniać pasy ruchu;
- przejechać przez skrzyżowania: równorzędne, ze znakami drogowymi, sterowane światłami, rondami, wielopoziomowymi (jeśli znajdują się w mieście);
- pokonać torowisko (jeśli znajduje się w mieście);
- tunel (jeśli taki jest w mieście);
- przejechać przez przejście dla pieszych;
- zahamować we wskazanym przez egzaminatora miejscu;
- zahamować w wyznaczonym miejscu lub awaryjnie;
- zaparkować równolegle, prostopadle lub skośnie.
Do wszystkich tych zadań kierowca może podejść dwa razy. Z dalszego egzaminu eliminuje natychmiast złamanie przepisów ruchu drogowego, które prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa. To m.in.:
- spowodowanie kolizji,
- ominięcie samochodu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach,
- przejazd na czerwonym świetle,
- zignorowanie znaku "stop".
Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy profil kandydata na kierowcę trafia do wydział komunikacji. Po dwóch tygodniach można odebrać dokument.
Wcześniej trzeba jednak zapłacić 100 zł i 50 gr za dokument .