Cennik

Przed przystąpieniem do zapisania się na egzamin należy wnieść odpowiednia opłatę. Można to uczynić bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta WORD Częstochowa, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00

Cennik opłat egzaminacyjnych obowiązujący od dnia 19 stycznia 2013 r.

Rodzaj egzaminy Kategorie uprawnień
AM A1,A2,A B T,B1,C1,D1 C D B+E C+E, C1+E, D1+E, D+E pozwolenie
teoretyczny  30  30  30  30  30  30  -  -  30
praktyczny  140  180  140  170  200  200  200  245  125
razem  170  210  170  200  230  230  200  245  155

Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją,
że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda egzaminacyjna odbywa się tym pojazdem.

Nr konta WORD Częstochowa
ING BANK ŚLĄSKI Oddz. Częstochowa
nr konta 19 1050 1142 1000 0022 0497 9518

Nr konta WORD Opole
KREDYT BANK S.A. Oddz. Opole
nr konta 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000

Nr konta WORD Katowice
KREDYT BANK S.A. I Oddz. Katowice
nr konta 73 1500 1139 1211 3001 4269 0000

Opłata za wydanie prawa jazdy: 100,00 zł. płatna na konto wydziału komunikacji zgodnie z miejscem stałego zameldowania
(plus opłata ewidencyjna: 0,50 zł.)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 16 stycznia 2013 rok