Kategorie

<< luty 2020 >>
Pon Wt Sr Czw Pio Sob Nie
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Aktualności

Policjant, a zielona strzałka 14.02.2019

Czy w tej sytuacji kierowca czerwonego samochodu, mając wyświetlaną zieloną strzałkę przy sygnalizatorze S-1, może skręcić w prawo? ...

Oczywiście nie może! Prawie połowa osób rozwiązujących test odpowiedziała na to pytanie błędnie. Dlaczego wykonanie w takiej sytuacji tzw. skrętu warunkowego, podczas wyświetlania zielonej strzałki, jest niedopuszczalne?
Przypomnijmy art. 5. ust.1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi:
"Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe."
Z kolei ust. 2 tegoż samego artykułu stanowi:
"Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi."
Wynika stąd jednoznaczny wniosek: jeśli ruchem na skrzyżowaniu kieruje policjant, nie patrzymy na wskazania sygnalizacji świetlnej ani na znaki określające pierwszeństwo. Mamy obowiązek stosować się wyłącznie do sygnałów i poleceń policjanta (nawet jeśli sygnalizacja świetlna jest włączona). Mamy więc de facto taką sytuację, jak na poniższym rysunku:

A jak należy interpretować sygnały policjanta kierującego ruchem? § 108 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych stanowi:
"Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłemdo nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię. A zatem taka postawa policjanta, kiedy to jest on zwrócony do nas przodem lub tyłem, oznacza bezwzględny zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Nie ma tu wyjątków, w tym także nie może być mowy o jakimkolwiek "skręcie warunkowym".
Dlatego właśnie w sytuacji zaprezentowanej w testowym rysunku kierowcy czerwonego auta nie wolno skręcać w prawo. Gdyby na tym skrzyżowaniu nie było osoby kierującej ruchem, wówczas obowiązywałyby wskazania sygnalizacji świetlnej i wtedy kierowca czerwonego auta mógłby skręcić w prawo, pod warunkiem uprzedniego zatrzymania się przed sygnalizatorem, ustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściu, a następnie ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą, dla której ruch jest otwarty.

Co ciekawe i smutne zarazem, część czytelników usprawiedliwiała się, że udzieliła błędnej odpowiedzi, bo nie zauważyła policjanta na tym skrzyżowaniu. Moi drodzy, ten policjant na rysunku i tak został przewymiarowany! Zwróćcie uwagę, że jest on szerszy w barach, niż samochód osobowy! W rzeczywistości byłby to prawdziwy olbrzym. Jak można było go nie dostrzec?
Jedną z podstawowych cech dobrego kierowcy jest właściwa koncentracja i spostrzegawczość, prawda?

Źródło:
Polski kierowca