Kategorie

<< maj 2020 >>
Pon Wt Sr Czw Pio Sob Nie
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktualności

Prawo jazdy z ograniczeniami 12.04.2019

Niedługo kończę 18 lat. Chciałem zdać egzamin na prawo jazdy. Mam jednak pewne problemy związane ze wzrokiem, a także lekki niedosłuch. Dowiedziałem się, że prawo jazdy mogę uzyskać, ale z jakimiś ograniczeniami. Czy to prawda? Jeśli tak, to na czym te ograniczenia mogą polegać? Podobno i tak każde prawo jazdy wydawane jest z ograniczeniem czasowym ...

W pewnych sytuacjach rzeczywiście prawo jazdy może zostać wydane z określonymi ograniczeniami. W tym miejscu należy jednak odróżnić ograniczenia dotyczące uprawnienia do kierowania pojazdami określonej kategorii od ważności tylko samego dokumentu, który uprawnienie potwierdza. Prawo jazdy m.in. kategorii AM czy B wydaje się na okres 15 lat. Jednak okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego. W normalnej sytuacji po upływie terminu ważności, po złożeniu wniosku, kierowca otrzymuje nowy dokument, bez konieczności zdawania ponownie egzaminu (choć ciążą na nim określone obowiązki, np. wniesienie stosownej opłaty). Tak rozumiany upływ terminu dotyczy ważności tylko dokumentu, a kierowca, mimo że po utracie ważności dokumentu prowadzić nie może, samo uprawnienie do kierowania pojazdem posiada.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy ograniczenia związane będą z uprawnieniem do kierowania pojazdem w związku ze stanem zdrowia kierowcy. Przepis wprost wskazuje, że prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub z możliwości prowadzenia określonego pojazdu. Wymagania lub ograniczenia mogą przykładowo dotyczyć stosowania korekty bądź ochrony wzroku lub korekty słuchu, możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu, terminu ważności prawa jazdy, ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami czy dodatkowego oznakowania pojazdu. Tak określa art. 13 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz 978 ze zm.).

W przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, o których była mowa wcześniej, uprawniony lekarz przesyła jego kopię staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyli wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane po przeprowadzeniu ponownego badania. Tym samym nie ma możliwości, aby ukryć przed starostą informacje o faktycznym stanie zdrowia. Jeśli osoba zainteresowana nie zgadza się z wynikiem badania, musi złożyć stosowny pisemny wniosek (za pośrednictwem lekarza, który je wydał) w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Za takie badania lekarskie pobiera się opłatę, której wysokość nie może przekroczyć 200 zł za każde z tych badań.

Żródło:
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019